Date: 27 października 2018

Płatności

Proszę o jak najszybsze uregulowanie płatności za rok 2018r.

Planowane zamknięcie wody

W dniu 3.11.2018r o godzinie 14 zostanie zamknięta woda na okres zimowy.