Page 2 of 4

Pojemnik na odpady Zielone

Przypominamy o zakazie wyrzucania do pojemnika na odpady zielone trawy w workach oraz nie pociętych gałęzi.

ZAKAZ wystawiania odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy o zakazie wystawiania wszelkich odpadów wielkogabarytowych.  GOAP nie odbiera takich odpadów z terenów ROD. Każdy działkowicz jest zobowiązany do utylizacji w/w odpadów na gratowiskach m. Poznania we własnym zakresie.

Zaproszenie

Drodzy Państwo!!!

W dniu 15.03.2018 roku o godzinie 11:00 w ROD Mazurek, odbędzie się ciekawy wykład Legutki na temat: “Byliny kwitnące od wiosny do jesieni, oraz ich kompozycje”.

Gorąco zapraszamy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu działkowego odbędzie się w dniu  14.04.2018 o godzinie 15:00 oraz 15:30 w świetlicy naszych działek.

Włączenie wody sezon 2018

Przewidywane otwarcie wody na sezon 2018 zaplanowane jest na dzień 7.04.2018 o godzinie 12:00.

Proszę o zabezpieczenie ujęć wody.

Legalizacja wodomierzy

Ostateczny termin dostarczenia świadectw legalizacji liczników wodnych, przez działkowców rozliczających się według wskazań wodomierza mija 7.04.2018.

Barak dostarczenia w/w świadectwa spowoduje naliczanie ryczałtowej opłaty za wodę.

Informacja

Z przykrością informujemy o tragicznej śmierci naszego kolegi Wojciecha Roszkiewicza.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek tj. 17.11.2017 o godzinie 11:30 na Cmentarzu Górczyńskim.

Zarząd ROD składa rodzinie szczere kondolencje.

Zamknięcie wody.

Zamknięcie wody na okres zimowy, odbędzie się dnia 04.11.2017 o godzinie 15:00.

Liczniki wody.

Wszystkie osoby posiadające liczniki wody / wodomierze, zobowiązane są do przedstawienia świadectwa legalizacji, do dnia otwarcia wody w sezonie 2018. Brak świadectwa legalizacji spowoduje naliczenie opłaty ryczałtowej w roku 2018 i następnych.

Plombowanie liczników energetycznych.

Plombowanie liczników elektrycznych odbędzie się dnia 04.11.2017 w godzinach 12:00 – 15:00 obecność obowiązkowa.

« Older posts Newer posts »