Miesiąc: październik 2017

Liczniki wody.

Wszystkie osoby posiadające liczniki wody / wodomierze, zobowiązane są do przedstawienia świadectwa legalizacji, do dnia otwarcia wody w sezonie 2018. Brak świadectwa legalizacji spowoduje naliczenie opłaty ryczałtowej w roku 2018 i następnych.