Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego:

Prezes – Jarosław Wawrzyniak działka nr 19

Viceprezes – Mieczysław Brandyk działka nr 3

Sekretarz – Piotr Sidorowicz działka nr 111

Skarbnik – Ewa Nowakowska działka nr 7

Członek – Danuta Czarnecka działka nr 178

Członek – Zenon Jodko działka nr 165

Członek – Henryk Nowak działka nr 69.

 

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego:

Przewodniczący – Jarosław Kowalski działka nr 176

Członek – Ewa Lip działka nr 127

Hieronim – Pawełczyk działka nr 140