Zaproszenie

Zarząd ROD zaprasza w dniu 31.08.2019r. na:

“Dzień Działkowca”

15:30 – spotkanie okolicznościowe przy kawie oraz gorącym poczęstunku

18:00 – impreza taneczna DJ DARO

INFORMACJA

W związku z podniesieniem opłaty za wywóz odpadów zielonych o 100 % przez odbiorcę odpadów. Zarząd ROD przypomina o obowiązku posiadaniu kompostownika na każdej działce.

Jednocześnie przypominamy regułę jakie odpady powinny trafiać do pojemnika przeznaczonego na odpady zielone:

Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale  mikroorganizmów. Do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych.”

Informujemy również o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących sortowania odpadów komunalnych w pojemniku zbiorczym, w którym znajdowały się odpady zielone. W związku z powyższym faktem istnieje prawdopodobieństwo podniesienia składki za wywóz odpadów komunalnych do kwoty 204 zł.

ZARZĄD WPROWADZA ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH W POJEMNIKU ZBIORCZYM NA ODPAD ZMIESZANY.

Działkowcy, którzy nie zastosują się do w/w informacji poniosą konsekwencje finansowe – koszt wywozu pojemnika.

Poznań; dnia 20.07.2019r.

Przypomnienie

Zarząd ROD im. Paszkowiaka pragnie przypomnieć wszystkim działkowcom o ograniczeniu prędkości do 10 km/h które obowiązuje na naszych alejkach.

Zaproszenie

Zarząd ROD im. A. Paszkowiaka

Zaprasza Działkowców wraz z rodzinami

na spotkanie działkowe

“POCZĄTEK LATA 2019”

W dniu 29.06.2019 o godzinie 16

  • Lody; 4 talony na lody na działkę
  • Ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
  • Od 18 wieczorek taneczny

Numer konta związany z inwestycją energetyczną

Wszystkich działkowiczów prosimy o dokonanie wpłat zgonie z ustaleniami na w/w numer konta:

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE IMIENIA PASZKOWIAKA

Numer rachunku:  31 9043 1070 2070 0010 0292 0006

Tytuł przelewu: Inwestycja nr. działki

Włączenie wody

W dniu 23.03.2019r o godzinie 13.00 zostanie włączona woda.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 30.03.2018 o godz 15:00 w świetlicy ogrodowej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego ogrodu. W przypadku nie wystarczającej frekwencji drugi termin zebrania 30.03.19 godz 15:30

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

W imieniu zarządu naszych ogródków działkowych, życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych oraz szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.

Płatności

Proszę o jak najszybsze uregulowanie płatności za rok 2018r.

Planowane zamknięcie wody

W dniu 3.11.2018r o godzinie 14 zostanie zamknięta woda na okres zimowy.

« Older posts