Opłaty ogrodowe:

  • opłata ogrodowa 0,80 zł za m2
  • opłata członkowska 6,00 zł
  • opłata ogrodowa energetyczna 10,00 zł
  • opłata ogrodowa wodna 10,00 zł wg. wskazania licznika 4,78 zł za m3 oraz 0,60 zł za m2 posiadanej działki
  • opłata inwestycyjna 75,00 od działki
  • opłata za wywóz śmieci 96,00 zł /GOAP/.

Opłaty ogrodowe na rok 2018 został uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14.04.2018r. (Uchwały nr3/18).

Opłata za wywóz śmieci jest opłatą wyliczoną przez Związek Międzygminny GOAP.

Opłaty zbierane są do 30.09.2018r, istnieje możliwość cząstkowego dokonywania opłat.

Opłata ogrodowa energetyczna dokonywana powinna być raz na dwa miesiące, zgodnie z rachunkami wystawianymi ROD przez energetykę.

Istnieje możliwość dokonania opłat ogrodowych na konto bankowe, po uzgodnieniu ze skarbnikiem (poza opłatami za prąd i wodę osobiście w trakcie dyżuru skarbnika) i dostarczeniu dowodu wpłaty do Zarządu ROD.

Informacje o dyżurach skarbnika będą podawane w zakładce Aktualności oraz na tablicach informacyjnych na działkach.