Opłaty ogrodowe

  • opłata ogrodowa 0,80 zł za m2
  • opłata członkowska 6,00 zł
  • opłata ogrodowa wodna 10,00 zł wg. wskazania licznika 4,78 zł za m3 oraz 0,60 zł za m2 posiadanej działki
  • czyn społeczny 60,00 od działki /możliwość odpracowania/
  • opłata za wywóz śmieci 96,00 zł /GOAP/.

Opłaty ogrodowe na rok 2019 został uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym-Wyborczym w dniu 30.03.2019r.

Opłata za wywóz śmieci jest opłatą wyliczoną przez Związek Międzygminny GOAP.

Opłaty zbierane są do 30.09.2019r, istnieje możliwość cząstkowego dokonywania opłat.

Opłata ogrodowa energetyczna dokonywana powinna być raz na dwa miesiące, zgodnie z rachunkami wystawianymi ROD przez Enea Poznań

 

Istnieje możliwość dokonania opłat ogrodowych na konto bankowe, po uzgodnieniu ze skarbnikiem (poza opłatami za prąd i wodę osobiście w trakcie dyżuru skarbnika) i dostarczeniu dowodu wpłaty do Zarządu

Poznański Bank Spółdzielczy

69 9043 1070 2070 0010 0292 0001