Opłaty ogrodowe

  • opłata ogrodowa 0,99 zł za m2
  • opłata członkowska 6,00 zł
  • opłata ogrodowa wodna 10,00 zł wg. wskazania licznika 5,05 zł za m3 oraz 0,60 zł za m2 posiadanej działki
  • opłata za wywóz śmieci 220,00 (opłata półroczna) / 360,00 (opłata całoroczna).
  • opłata energetyczna za pierwsze 250 kWh – 1,06 zł. Za każdą 1 kWh powyżej 250kWh -1,31 zł

Opłaty ogrodowe na rok 2022 został uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 06.05.2022r. – Uchwała nr 8/2022

Opłaty zbierane są do 30.09.2022, istnieje możliwość cząstkowego dokonywania opłat.

Opłata za wywóz śmieci jest opłatą wyliczoną na podstawie wywiezionych pojemników.

Opłata za zużycie energii elektrycznej powinna być dokonywana raz na dwa miesiące, zgodnie z rachunkami wystawianymi ROD przez Enea Poznań

Poznański Bank Spółdzielczy

69 9043 1070 2070 0010 0292 0001