Opłata energetyczna w 2024 roku za zużycie energii elektrycznej: do 125 kWh – o,85zł/1kWh, od 126 kWh – 1,20zł/1kWh. Opłata może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.