Kategoria: Bez kategorii (Page 1 of 12)

Informacja

W dniu 15.04.2024 będzie wykonany przegląd instalacji elektrycznej w alejkach ogrodowych. Spowoduje to brak dostawy energii elektrycznej.

Opłata energetyczna 2024

Opłata energetyczna w 2024 roku za zużycie energii elektrycznej: do 125 kWh – o,85zł/1kWh, od 126 kWh – 1,20zł/1kWh. Opłata może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.

Otwarcie wody

W dniu 23.03.2024 roku o godzinie 12:00 odbędzie się otwarcie wody na naszych ogródkach działkowych. Termin otwarcia wody może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

Odczyt liczników energii elektrycznej

W dniu 24.02.2024 od godziny 10:00 odbędą się odczyty liczników elektrycznych. Prosimy o udostępnienie dostępu do liczników. Osoby u których odczyt jest niemożliwy i nie będą obecne na ogródkach działkowych prosimy o przesłanie stanu licznika do skarbnika.

Walne zebranie

Walne zebranie sprawozdawcze naszego Ogrodu odbędzie się w dniu 20.04.2024 roku.

Pierwszy termin 15:00, drugi termin na ten sam dzień 15:30.

Dokumenty do wglądu dla działkowców będą dostępne w dniu 13.04.2024 roku o godz. 13:00 – 15:00

Informacja

W dniu 7.04.2024 roku w godzinach 13:00 – 15:00 na świetlicy działkowej będą dostępne dokumenty do wglądu dla działkowców.

Odczyty liczników elektrycznych

W dniu 06.01.2024 od godziny 10:00 odbędą się odczyty liczników elektrycznych. Prosimy o udostępnienie dostępu do liczników. Osoby u których odczyt jest niemożliwy i nie będą obecne na ogródkach działkowych prosimy o przesłanie stanu licznika do skarbnika.

« Older posts