Kategoria: Bez kategorii (Page 1 of 9)

Dzień Działkowca

Zarząd ROD zaprasza działkowców na zebranie okolicznościowe z okazji Dnia Działkowca oraz 75-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Paszkowiaka w Poznaniu.

W dniu 27.08.2022

o godzinie 13:00 – rozpoczęcie atrakcjami dla dzieci (dmuchana zjeżdżalnia, lody)

o godzinie 15:00 – jubileuszowe zebranie działkowców (wręczenie odznaczeń dyplomów)

o godzinie 18:00 – zabawa taneczna, ognisko, pieczenie kiełbasek (zabezpiecza zarząd) oraz inne atrakcje

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

Niecały miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Uruchomiona 1 lipca ubiegłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc walczyć ze smogiem i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Właściciel lub zarządca budynku powinien zgłosić do niej posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do I MW.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków, także niemieszkalnych. Zatem deklarację muszą złożyć również zarządy ROD — w przypadku budynków (np. świetlic) podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itp.

Również działkowcy posiadający altany wyposażone np. w kominki, kozy, bojlery elektryczne, mają obowiązek dokonać takiego zgłoszenia i co ważne – muszą to zrobić samodzielnie.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw, które funkcjonowało przed 1 lipca 2021 r. czas mamy do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast dla nowego źródła ciepła (uruchomionego po 1 lipca 2021 roku) termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej samodzielnie przez Internet na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl) bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); aby deklarację złożyć tą drogą trzeba jednak mieć profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny,
  • wypełniając papierową deklarację, którą należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (zanieść osobiście lub wysłać pocztą).

Uwaga! Zarządy ROD oraz działkowcy wypełniają Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kwota może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Antoniego Paszkowiaka

W dniu 06.05.2022 w świetlicy ogrodowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Rozpoczęcie w pierwszym terminie tj. godz. 18:00  z powodu braku przewidzianej liczby działkowców (262 osoby) uprawnionych do udziału w zebraniu zostało przeniesione na drugi termin – godz. 18:30. Czas oczekiwania na “godzinę zero” został wykorzystany przez przedstawiciela OZ PZD w PoznaNiu p. Stanisława Fromberga na omówienie tematów związanych z pracą i działaniami PZD. W drugim terminie zebranie zostało otwarte przez Prezesa ROD Jarosława Wawrzyniak. Prezes przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Sprawozdawcze – obecnych był 77 działkowców. Nastąpiło odegranie i odśpiewanie hymnu PZD oraz uczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego ogrodu. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania został nim kolega Piotr Sidorowicz. Przewodniczący Zebrania odczytał Regulamin oraz Porządek Zebrania(dodatkowo wyłożone zostały one na stołach wśród zebranych) Wybrano również Prezydium w skład którego weszli: Prezes ROD oraz przedstawiciel OZ PZD p.Stanisław Fromberg. Wyłoniono Komisje Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. W trakcie Zebrania działkowcy zapoznani zostali ze sprawozdaniami Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej oraz planem pracy Zarządu na rok 2022. Przedstawiono również sprawozdania finansowe za rok 2021. Działkowcy poinformowani zostali również o sprawach związanych z preliminarzami finansowymi oraz Funduszy Oświaty i Rozwoju na rok 2022. Działkowcy zapoznani zostali również z kosztami jakie będą musieli ponieść w związku z użytkowaniem działek  Przedstawiono zebranym wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie pt: “Modernizacja alejek ogrodowych i montaż dodatkowego oświetlenia”. Na który to nasz ogród zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Urzędu Marszałkowskiego. Po tych informacjach zaproponowano przegłosowanie Uchwał. Zostały przyjęte jednogłośnie. W dyskusji przeważały tematy związane z bezpieczeństwem na naszym ogrodzie, poruszaniem się pojazdami po alejkach ogrodowych. zwrócono również uwagę na wyegzekwowanie od Spółki Wodnej utrzymania porządku rowów melioracyjnych. Po omówieniu wszystkich tematów Prezes podziękował wszystkim przybyłam za przybycie oraz osobom zaangażowanym w organizację Zebrania. Zebranie zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zebrania.

Reasumując, Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu przebiegło sprawnie, omówiono wszystkie tematy i podjęto Uchwały które pomogą Zarządowi w jego działalności.

« Older posts