Progi zwalniające

Drodzy działkowcy rozpoczęte prace związane z montażem progów zwalniających dobiegają końca.

Przypominamy o ograniczeniu prędkości do 5km/h na terenie naszych działek.

Progi zwalniające

Zarząd ROD informuje iż w związku z dalszymi pracami przy montażu progów zwalniających na naszych działkach w dniach 20.07 – 21.07.2023 nie będzie możliwości dojazdu do działek od nr.125 do nr.178. W tych dniach również będzie wylewany beton pod próg zwalniający przy działce nr. 93/100.

Rozpoczęcie montażu progów zwalniających

Zarząd ROD pragnie poinformować iż w dniach 14 – 18.07.2023 rozpocznie się montaż progów zwalniających na alejkach. W związku z wykonywaniem prac główna alejka ogrodowa od działki nr. 23 do działki nr. 87 będzie zamknięta.

Zdjęcie poniżej przedstawia:

Kolor czerwony – zamknięta alejka ogrodowa

Kolor zielony – objazd

Czarny okrąg – miejsce montażu progów.

Informacja

Działkowcy proszeni są o nie składowania w miejscu segregacji odpadów urządzeń AGD, RTV, niesprawnego sprzętu ogrodniczego oraz starych mebli. W/w rzeczy nie są odbierane z terenów ROD. Ich wywóz powoduje dodatkowe koszty dla naszego ogrodu.

Ogłoszenie

Zarząd ROD im. Paszkowiaka ma przyjemność poinformować działkowców, że naszemu ogrodowi działkowemu udało się uzyskać dotację od Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałka Woj. WLKP na:

  1. Remont świetlicy ogrodowej w kwocie 30 000,00zł
  2. Zakup i montaż progów zwalniających w kwocie 21 000,00zł

O utrudnieniach związanych z montażem progów zwalniających będziemy informować na tablicach ogłoszeń.

Informacja

W dniu 3.06.2023 od godziny 10:00 odbędzie się kontrola kompostowników oraz zakładanie plomb oraz odczyt liczników wody. Prosimy działkowców o obecność lub udostępnienie dostępu do liczników.

« Older posts