Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego:

Prezes – Jarosław Wawrzyniak działka nr 19

I Viceprezes – Mieczysław Brandyk działka nr 3

Sekretarz – Piotr Sidorowicz działka nr 111

Skarbnik – Małgorzata Kamińska działka nr 5

Członek – Agata Kozłowska działka nr 41

Członek – Paweł Bartoszak działka nr 153

Członek – Zenon Jodko działka nr 165

Członek – Henryk Nowak działka nr 69.