Opłaty ogrodowe

  • opłata ogrodowa 1,62 zł za m2
  • opłata członkowska 6,00 zł
  • opłata ogrodowa wodna 15,00 zł. opłata wg. wskazania licznika 5,03 zł za m3 oraz opłata ryczałtowa 1,00 zł za m2 posiadanej działki. (Opłata za zużycie wody wg. wskazania licznika może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.)
  • opłata za wywóz śmieci 300,00 . Opłata może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.
  • opłata energetyczna za zużycie energii elektrycznej do 125 kWh – o,85zł/1kWh, od 126 kWh – 1,20zł/1kWh. Opłata może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.
  • opłata partycypacyjna przypadająca na działkowca 130,00 zł
  • opłata wnoszona jest od działki

Opłaty ogrodowe na rok 2024 został uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 20.04.2023r. – Uchwała nr 9/2024 – opłaty ogrodowe, Uchwała 10/2024 – opłata za wywóz odpadów.

Opłaty zbierane są do 30.06.2024r, istnieje możliwość cząstkowego dokonywania opłat.

Opłata za wywóz śmieci jest opłatą wyliczoną na podstawie wywiezionych pojemników.

Opłata za zużycie energii elektrycznej powinna być dokonywana raz na dwa miesiące, zgodnie z rachunkami wystawianymi ROD przez Enea Poznań

Opłata za zużycie wody powinna być dokonywana raz na dwa miesiące, zgodnie z rachunkami wystawianymi ROD przez Aquanet Poznań

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:

W tytule należy wpisać: „Opłaty działkowe za rok 2024 działka nr…”

Poznański Bank Spółdzielczy

69 9043 1070 2070 0010 0292 0001