Date: 16 kwietnia 2021

INFORMACJA

Każdorazowo przy wpłacie na konto za opłaty ogrodowe musi być informacja o numerze działki za jaką jest opłata i za co jest płatność.

JEŻELI NIE BĘDZIE TYCH INFORMACJI W TYTULE PRZELEWU WPŁATA ZOSTAJE COFNIĘTA.

Zmiana zasilania działek

W dniu 27.04.2021 odbędzie się zmiana zasilania. Linia napowietrzna zostanie wyłączona.