W dniu 3.06.2023 od godziny 10:00 odbędzie się kontrola kompostowników oraz zakładanie plomb oraz odczyt liczników wody. Prosimy działkowców o obecność lub udostępnienie dostępu do liczników.