Proszę pamiętać o zakazie:

  1. Wyrzucania do pojemników na odpady zielone trawy i gałęzi w workach, oraz nie pociętych gałęzi.
  2. Składowania gałęzi w miejscu nie przeznaczonym do tego (palenisko ogniska oraz inne), na odpady zielone przeznaczone są specjalne pojemniki. Jeżeli są pełne wywóz odpadów leży po stronie działkowicza.