Ostateczny termin dostarczenia świadectw legalizacji liczników wodnych, przez działkowców rozliczających się według wskazań wodomierza mija 7.04.2018.

Barak dostarczenia w/w świadectwa spowoduje naliczanie ryczałtowej opłaty za wodę.