Przypominamy o zakazie wystawiania wszelkich odpadów wielkogabarytowych.  GOAP nie odbiera takich odpadów z terenów ROD. Każdy działkowicz jest zobowiązany do utylizacji w/w odpadów na gratowiskach m. Poznania we własnym zakresie.