W DNIU 09.11.2019r (SOBOTA) O GODZINIE 14:00

ZOSTANIE ZAMKNIĘTA WODANA MIEJSKA NA OKRES ZIMOWY. DZIAŁKOWCY, PROSZENI SĄ O ZABEZPIECZENIE UJĘĆ.

DZIAŁKOWCY,PŁACĄCY OPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANĄ ORAZ POSIADAJĄCY LICZNIKI POBORU WODY ZOBLIGOWANI SĄ DO PODANIA STANU LICZNIKA ORAZ UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZDEMONTOWANIA LICZNIKA POBORU WODY PO UPRZEDNIM KONTAKCIE Z ZARZĄDEM.

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI ZAMONTOWAĆ WODOMIERZ MUSZĄ TO ZROBIĆ PRZED OTWARCIEM WODY I ZGŁOSIĆ TEN FAKT DO ZARZĄDU.