Ze względu na obecną sytuację w kraju oraz Uchwałę KZ PZD Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu w wyznaczonym terminie zostanie odwołane. O nowym terminie poinformujemy.