Od dnia 1.04.2020roku funkcję skarbnika naszych działek pełnić będzie Pani Agata Kozłowska działka nr.41