Zarząd ROD im. Paszkowiaka przypomina i prosi o nie pozostawianie odpadów wielkogabarytowych przy pojemniku na śmieci. Takie odpady każdy Działkowiec powinien wywieść na gratowisko we własnym zakresie.