W dniu dzisiejszym 18.06.2020r przedstawiciele naszego ogrodu podpisali umowę na dotacje przeprowadzanego zadania inwestycyjnego – wymiana linii energetycznej. Umowa została podpisana przez p. J. Wawrzyniak i M. Brandyk. Z ramienia Urzędu Miasta Poznań umowę podpisała 1 Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa p. J. Jajus. Przy podpisaniu obecni byli również P. Wiceprezydent m. Poznań p. M. Wiśniewski, przedstawiciele w/w wydziału p. G. Hajgelman i E. Murzydło. Obecna była również przedstawicielka Rady Miasta p. L. Dudziak. Wartość dotacji to kwota 49 298.70 zł.