Zarząd ROD informuje o planowanym zamknięciu wody na teranie działek w dniu 06.11.2021 o godzinie 15. Termin ten może ulec zmianie ze względu na pogodę.