Działkowcy proszeni są o nie składowania w miejscu segregacji odpadów urządzeń AGD, RTV, niesprawnego sprzętu ogrodniczego oraz starych mebli. W/w rzeczy nie są odbierane z terenów ROD. Ich wywóz powoduje dodatkowe koszty dla naszego ogrodu.