Proszę o jak najszybsze uregulowanie płatności za rok 2018r.