Informujemy o możliwych utrudnieniach w dotarciu do działek od dnia 03.09.2020 roku. Powodem utrudnień jest rozpoczęcie prace ziemnych na terenie ROD związanych z dalszym ciągiem inwestycji. Prace ziemne rozpoczną się od strony parku Jana Pawła II.