Proszę wszystkich działkowców o zapoznanie się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami.